Velkommen til AAFs medlemsportal!

Dette er portalen hvor dere som er representanter for medlemsforetakene i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF), kan logge dere inn på deres side. På siden kan dere oppdatere kontaktinformasjon, legge inn opplysninger om lønn og bemanning til beregning av kontingent, gå inn på digitalversjon av Landsoverenskomsten AAF – HK, melde dere på kurs og konferanser med mer. Ved problemer med innloggingen kontakt AAF tlf 930 47 079

Kommende arrangementer
Flere søkemuligheter  
»